Zemní a výkopové práce

 • přípravné práce pro stavby
 • výkopy základů pro různé stavby, rodinné domy, sklepy, bazény, aj.
 • bagrování odpadů a jímek
 • bourací práce
 • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace, elektrika)
 • výkopové a zahrnovací práce
 • rovnání a svahování terénu
 • opravy lesních a jiných cest
 • zhotovení příjezdových cest a podkladů
 • odbahnění rybníků, oprava rybníků, hrází a mostků
 • čištění vodních toků a stok
 • výkopové a zemní práce dle požadavků zákazníka